Danh mục

Chính sách giá

       BẮC PHÚ là thương hiệu chuyên doanh về vật tư ngành vật nuôi như: Chó, Mèo...

       BẮC PHÚ niêm yết giá bán sản phẩm công khai trên www.bacphu.com , giá niêm yết được xác định như sau:

      1. Những sản phẩm do nhà sản xuất/cung cấp chỉ định giá niêm yết, chúng tôi tuân thủ.

      2. Những sản phẩm do chúng tôi tự niêm yết giá, chúng tôi dựa trên giá nhập, chi phí liên quan và mức lợi nhuận mong muốn để xác định giá niêm yết hợp lý theo quan điểm của chúng tôi.

      3. Giá niêm yết sẽ không bất biến mà có sự thay đổi tăng/giảm, căn cứ thay đổi giá dựa vào phần lớn giá nhập tăng/giảm.

      4. Chúng tôi sẽ không tăng giá một sản phẩm với lý do sản đó khan hàng.

     Chúng tôi không có thời gian để tìm hiểu về giá của cửa hàng khác, cũng không có nghĩa vụ phải biết giá bán của cửa hàng khác và cũng không có nghĩa vụ phải bán theo giá bán của cửa hàng khác kinh doanh cùng mặt hàng

     Với chúng tôi việc niêm yết giá bán lẻ trên www.bacphu.com là hợp lý, còn khách hàng khi mua hàng của BẮC PHÚ đã mặc nhiên thừa nhận giá đó là hợp lý. Việc mua bán ở đây là "thuận mua vừa bán"

Về BẮC PHÚ
Khách cần biết
Kiến thức