Danh mục

Nhận diện thương hiệu

     BẮC PHÚ là thương hiệu không gắn với cá nhân nào mà gắn với biểu tượng logo, website, triết lý kinh doanh...

     Màu sắc mà BẮC PHÚ sử dụng chủ đạo là màu xanh lá (Green) cho logo, website...trên nền màu trắng

     Triết lý kinh doanh của BẮC PHÚ là "Hướng tới sự hoàn hảo", sự hoàn hảo mà BẮC PHÚ hướng tới ở đây là: chất lượng sản phẩm; giá bán sản phẩm; dịch vụ trước, trong và sau khi bán hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực để có được sự tổng hoà tốt nhất những điều ở trên

     Logo của BẮC PHÚ:

1. Toàn bộ là màu xanh lá (Green) trên nền màu trắng

2. Được thiết kế tuân theo tỉ lệ vàng. Tỉ lệ đẹp nhất về hình học

3. Logo là tập hợp của hình học, hình cách điệu, chữ cái, từ

4. Cấu tạo của logo như sau: 

- Logo được giới hạn bằng 1 đường tròn

- Chữ "B" có trục trùng với đường kính của đường tròn

- Bên trái chữ "B" có từ "BẮC", bên phải chữ "B" có từ "PHÚ"

- Phía dưới từ "BẮC" và từ "PHÚ" có hình hai bàn tay cách điệu đưa lên như đỡ lấy, hứng lấy từ "BẮC" và từ "PHÚ" thể hiện sự nâng niu, trân trọng

Về BẮC PHÚ
Khách cần biết
Kiến thức